Vad kommer in (input) och vad kommer ut (output)?
Är det alltid samma sak?
Vem avgör hur in/ut-filtret fungerar, hur det behandlar ”data” och vad det släpper igenom (i båda riktningar)?
Vem stoppar in?
Vem plockar ut?
Vem är Regissören?
Vad är verkligt, vad är dröm?
Vad är sanning, vad är lögn?

ReflektionsCentrum

- hur hjärnan kanske fungerar -

Annons