Vad betyder ”människokännedom” egentligen?

Kommer den intuitivt eller växer den fram successivt?

Kan man t.ex. direkt se på en människa vilket politiskt parti han eller hon röstar på eller se vilken sorts sex han eller hon tycker om?

Vilken roll spelar ”människokännedom” för maktbalansen och skapandet av kontakter (vänner/fiender) i samhället?

ReflektionsCentrum undrar.

Frågeställningen kan tyckas enkel.

Är den det?

Det är så väldigt mycket i (det mänskliga) samhället, som beror på kontakter och hur människor uppfattar varandra.

Tänk en gång till.

Fundera!

(trots att du inte har tid)

 

 

Annons